Inquiry

Requests

EXTERNE PRIVACY POLICY

VAN HEURCK vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacy policy wil VAN HEURCK je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. VAN HEURCK zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacy policy aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 15 maart 2019

INHOUD

1 DEFINITIES

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee men deze persoon direct of indirect kan identificeren.
Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2 VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACY POLICY?

Deze privacy policy geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn van VAN HEURCK en waarvan VAN HEURCK persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

3 CONTACTGEGEVENS

Naam : VAN HEURCK
Ondernemingsnummer:0415.031.326
Adres: Eksterlaar 25, 2100 Anvers
Email: info@vanheurck.com
Telefoonnummer: +32 (0)3 321 21 05

4 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Enkel wanneer VAN HEURCK optreedt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy policy van toepassing. Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

5 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT VAN HEURCK?

5.1 Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

VAN HEURCK verwerkt persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op je verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • Bij de aanvraag van een offerte

Als je meer info wenst over de diensten of producten van VAN HEURCK kan je een offerte aanvragen via verschillende kanalen (telefoon, website, sociale media, …). VAN HEURCK verwerkt hiervoor persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam en email) om je een zo correct mogelijk voorstel te kunnen maken.

 • Bij het verwerken van een bestelling, opvolging van facturen en commerciële afspraken

Als je producten of diensten bestelt bij of levert aan VAN HEURCK, verwerkt VAN HEURCK persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens voor het correct kunnen afhandelen en opvolgen van de bestelling of levering.

 • Bij het maken van kleding op naam en/of maat

Wanneer VAN HEURCK kleding maakt op naam dan verwerkt VAN HEURCK persoonlijke identificatie gegevens en persoonlijke kenmerken (geslacht, algemene maten zoals S, M, L, XL) in de kleding. Om ervoor te zorgen dat kledingstukken perfect passen, is het soms nodig dat VAN HEURCK de maten opneemt van de betrokkene. Wanneer de functie van de betrokkene op de kleding vermeldt moet worden, verwerkt VAN HEURCK ook informatie over de huidige betrekking.

 • Bij het solliciteren

VAN HEURCK zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste gemotiveerde medewerkers. Tijdens de sollicitatie procedure verwerkt VAN HEURCK volgende categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken (zoals taal, geboortedatum, …), competenties, opleidingsgeschiedenis, carrière loopbaan, curriculum vitae, afbeelding, werk referenties.

 • Bij het aanmaken van een account

Via een webformulier op de website kan je je registreren als klant om vervolgens met een userID en wachtwoord in te loggen. Hierbij verwerkt VAN HEURCK persoonlijke identificatiegegevens en beveiligingsgegevens (zoals wachtwoord) om je zo op een correcte manier relevante informatie te kunnen bieden.

5.2 Gebaseerd op je toestemming

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op je toestemming heb je steeds het recht je toestemming in te trekken (zie 10. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen).

 • Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief

Wanneer je jezelf inschrijft op onze nieuwsbrief geef je toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief. VAN HEURCK geeft je de mogelijkheid om terug uit te schrijven op de nieuwsbrief.

5.3 Gebaseerd op gerechtvaardigd belang

VAN HEURCK verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op het gerechtvaardigd belang waarbij VAN HEURCK een belangenafweging gemaakt heeft.

 • Bij het behandelen van een vraag, bieden van hulp aan aanbieden van informatie op jouw verzoek

Je kan contact opnemen met VAN HEURCK via verschillende kanalen (telefonisch, briefwisseling, email, chat, contact formulier website, sociale media). De persoonsgegevens die je geeft gebruiken we enkel om je antwoord te geven op je vragen.

 • Bij het versturen van direct marketing

VAN HEURCK verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens. VAN HEURCK respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt als er een klantenrelatie is, met betrekking tot gelijkaardige producten of diensten die VAN HEURCK zelf levert. Je hebt als betrokkene steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven.

 • Bij het uitnodigen van een klantentevredenheidsonderzoek

VAN HEURCK nodigt klanten uit om deel te nemen aan een klantentevredenheidsonderzoek. Het werkt hiervoor samen met een onderzoeksbureau.

 • Bij het verbeteren van de kwaliteit van de website

VAN HEURCK gebruikt tools om statistieken te verzamelen en inzichten te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt geanonimiseerd en niet gekoppeld aan je persoonlijke gegevens. Analytics tools gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Meer info kan je lezen in onze cookie statement.

6 MET WIE DELEN WE JE GEGEVENS?

VAN HEURCK deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • VAN HEURCK daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen.
 • VAN HEURCK hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure.
 • VAN HEURCK hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.
 • VAN HEURCK een event organiseert samen met partners of leveranciers. De deelnemerslijst ook aan de partners of leveranciers meegedeeld wordt.
 • VAN HEURCK geheel of gedeeltelijk overgenomen of opgesplitst wordt. In dit geval zal VAN HEURCK de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

VAN HEURCK doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer zuster productie bedrijven, wasserijen en een ITleverancier en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

7 BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

VAN HEURCK erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt VAN HEURCK gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet VAN HEURCK dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt VAN HEURCK de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

8 BEWARING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

VAN HEURCK bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

9 COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

De meeste internet browser zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Je kan echter deze instellingen aanpassen. De manier waarop verschilt van browser tot browser. Voor hulp kan je de “help” functie van je browser gebruiken of volgende website raadplegen http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google
Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Google Analytics informatie: Privacybeleid – Afmelden

Cookie Type Beschrijving Vervaltijd
pll_language Functionele cookie Bijhouden van de taal voorkeur 1 jaar
_ga Niet functionele cookie Google analytics cookie voor bijhouden van statistieken 2 jaar
_gat, _gid Niet functionele cookie Google analytics cookie voor bijhouden van statistieken 1 dag
__cfduid Niet functionele cookie Deze cookie wordt geplaatst door de CloudFlare dienst om betrouwbare web traffiek te identificeren. Meer info vind je hier 1 jaar

10 WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

10.1 HOE KAN JE JE RECHTEN UITOEFENEN?

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@vanheurck.com. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan VAN HEURCK meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

VAN HEURCK heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer VAN HEURCK je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van VAN HEURCK.

VAN HEURCK zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag VAN HEURCK een redelijke vergoeding aanrekenen of kan VAN HEURCK het verzoek weigeren.

Als je om een of andere reden aanneemt dat VAN HEURCK je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met VAN HEURCK waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, als VAN HEURCK niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

 

10.2 WAT ZIJN JE RECHTEN?

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
 • Recht om je gegevens te wissen: Als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.