Inquiry

Requests

ISO/EN NORMERING

ISO/EN NORMERING

EN 343-4-4:2019

Beschermende kleding tegen de regen Niveaus
Classes: EN 343
X: Weerstand waterpenetratie
Y: Waterdampweerstand
R: Waterdichtheid Confectiekledij

EN ISO 11611:2015
A1+A2 class x

Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen Niveaus
Klasse 1 (laag niveau): minder gevaarlijke lassituaties
Klasse 2 (hoger niveau): meer gevaarlijke lassituaties

EN 13758-2:2003
+A1:2006

UV-beschermende kleding
De norm EN 13758-2 bepaalt de vereisten voor de markering van kleding die de drager moet
beschermen tegen blootstelling aan UV-zonlicht.

EN ISO 20471:2013
class x

Signalisatiekleding met hoge zichtbaarheid – beproevingsmethoden en vereisten
klassen 1,2 en 3
Waarbij klasse 3 de grootste oppervlakte fluo en reflectie heeft. Klasse 1 de laagste
oppervlakte fluo en reflectie.

EN ISO 14116: 2015

Beschermende kleding met een beperkte vlamverspreiding

EN 13034: 2005
+ A1:2009

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën Niveaus
Uitrusting type 6 van PB [6].

EN ISO 11612: 2015
A B C D E F

Beschermende kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen Niveaus
a. A1 of A2 (Oppervlakte of randontvlamming) ISO 15025
b. (B1>B3): Convectiehitte ISO 915
c. (C1>C4): Stralingshittetest ISO 6942,
d. (D1>D3): Spatten van gesmolten aluminium ISO 9185
e. (E1>E3): Spatten van gesmolten ijzer ISO 9185
f. (F1>F3): Contacthitte (codeletter F) ISO 12127 – 250 °C

IEC 61482-2: 2009
class x
IEC 61482-2: 2009
APC x

Bescherming tegen de risico’s van een elektrische vlamboogoverslag Getest volgens
IEC 61482-1-2
Niveaus::
Klasse 1
(verwachte kortsluitstroom) 4 kA
Klasse 2
(verwachte kortsluitstroom) 7 kA

EN 14058: 2004

Beschermende kleding voor de bescherming tegen koele omstandigheden

EN 1149-5: 2008

Beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen arc bescherming